header_02

Ondernemingsrecht

Onze specialisatie ondernemingsrecht valt onder ons label SPLNTR.Het ondernemingsrecht is een term die ruim kan worden uitgelegd en de mogelijkheden voor onze dienstverlening binnen deze specialisatie is ook uitgebreid.

Binnen het ondernemingsrecht worden wij ingeschakeld voor alle voorkomende zaken die kunnen spelen binnen een onderneming. Dit begint al met de oprichting van de onderneming en/of het juridisch vormgeven van de samenwerking. Bij de dagelijkse gang van zaken adviseren wij onze cliënten bijvoorbeeld over contracten, (algemene)voorwaarden, (handels)geschillen en staan wij hen bij in diverse onderhandelingen. Als de onderneming/samenwerking geheel of gedeeltelijk ophoudt te bestaan of wordt overgedragen zijn wij er ook weer bij om onze cliënten te adviseren en bij te staan.

Onze specialisatie ondernemingsrecht valt samen met het arbeidsrecht onder ons label SPLNTR. Reeds jaren worden (mkb)bedrijven en (mkb)ondernemers door SPLNTR bijgestaan bij alle voorkomende ondernemingsgerelateerde kwesties. Soms is een advies/procedure incidenteel, maar voornamelijk vervullen wij de rol van vaste sparringspartner voor de onderneming/ondernemer. Hierdoor is er gedurende het gehele jaar contact, waardoor onze advisering tijdig kan plaatsvinden en onvolkomenheden voor de toekomst zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Klik op het onderstaande label SPLNTR om naar de website van SPLNTR te gaan. Hier leest u meer over SPLNTR, de advocaten en onze dienstverlening.

SPLNTR_metondertitel_klein