Belangrijke Informatie

Rechtsvorm en registratie handelsregister

LEGAL LABELS advocaten is een advocatenmaatschap gevestigd te Leiden en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 61783668.

Adres
Haagweg 4E16
2311 AA LEIDEN
Nederland

Postadres
Postbus 74
2300 AB Leiden
Nederland

Telefoon/Fax
T: +31 (0)71 532 37 37
F: +31 (0)71 522 83 28

Online
E: info@legallabels.com
W: www.legallabels.com

BTW-nummer
NL854486604B01

Nederlandse Orde van Advocaten
LEGAL LABELS advocaten is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De bij LEGAL LABELS aangesloten advocaten zijn verzekerd tegen beroepsfouten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Chubb, en voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde daaraan stelt. Informatie omtrent deze verzekering is op aanvraag bij LEGAL LABELS beschikbaar.

Klachten
Indien u klachten heeft over bijvoorbeeld een declaratie, de specificatie van verrichte werkzaamheden, de kwaliteit van verleende diensten, en/of anderszins, is de kantoorklachtenregeling van LEGAL LABELS advocaten van toepassing. Deze wordt u bij de opdrachtbevestiging toegezonden en is ook de vinden op deze website via de volgende link Kantoorklachtenregeling.

Tarieven/betalingsvoorwaarden
De bij LEGAL LABELS aangesloten advocaten hanteren verschillende tarieven en zullen u hierover voor aanvang van de dienstverlening informeren.

LEGAL LABELS advocaten brengt geen kantoorkosten in rekening. Eventuele verschotten worden wel in rekening gebracht. Verschotten zijn de kosten die de betreffende advocaat voor uw zaak heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld griffierechten, kosten gemaakt door advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, koeriers, deurwaarders etc.

De door de advocaten van LEGAL LABELS verrichte werkzaamheden worden in tijdseenheden van zes (6) minuten in rekening.

Voor alle dienstverlening geldt dat vooraf alles duidelijk met u zal worden besproken en overeenkomen.

Betalingstermijn
De advocaten van LEGAL LABELS factureren maandelijks en hanteren een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

Bij aanvang van de werkzaamheden wordt veelal een voorschot besproken en in rekening gebracht. Na ontvangst van de betaling van het voorschot zal worden aangevangen met de werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie van de betreffende opdracht.

Algemene voorwaarden
Op alle dienstverlening van LEGAL LABELS advocaten zijn de algemene voorwaarden LEGAL LABELS van toepassing. In deze algemene voorwaarden is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 61783668 en zijn tevens hier te raadplegen op deze website.